idea

3 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który „ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Od 2015 roku Stowarzyszenie i Fundacja „Civitas Christiana” wraz z innymi wspierającymi organizacjami i instytucjami oraz Radni Miasta organizują w Zielonej Górze marcowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach tych wydarzeń, z myślą o młodych ludziach oraz wszystkich mieszkańcach miasta i regionu, tworzą ofertę kulturalną i zapraszają na lekcję historii w plenerze.

Zorganizowanie w Zielonej Górze obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma na celu, poza uczczeniem tego dnia w naszym Mieście, upamiętnienie bohaterskich postaw Żołnierzy Wyklętych, ocalenie od zapomnienia w młodym pokoleniu wydarzeń i postaci ważnych dla historii naszego kraju oraz promowanie postaw patriotycznych i prospołecznych – mówi jeden z inicjatorów projektu Marek Budniak.

W preambule do Ustawy o ustanowieniu NDPŻW czytamy: W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… i w takim duchu przygotowywane są kolejne edycje projektu – wskazują muzycy odpowiedzialni za wybór wykonawców i prezentowanych utworów podczas koncertów.

Do tej pory w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy niemalże trzytysięcznej publiczności gościliśmy wielu znanych wykonawców.

2015-2016 – „Panny Wyklęte”
wykonawcy:
Kasia Kowalska, Marcelina, Ania Witczak, Lilu, Ola Nowak i Anna Szafraniec (zespół Dziewczyny), Maleo Reggae Rockers

2017 – „Cześć i Chwała Bohaterom”
wykonawcy: 
Contra Mundum – Norbert „Smoła” Smoliński

2018
występ zespołu Forteca

2019„Nasz Dom – Elegia Pamięci Niezłomnych”
wykonawcy:
Marek Piekarczyk, Michał Sobierajski, Marcelina, Sylwia Klara Zasempa, Grzegorz Hryniewicz, Maja i Jakub Sułtanowscy, Adam Skalski

2020 – „Pytając o Polskę”
wykonawcy:
Marek Piekarczyk, Ania Rusowicz, Mateusz Ziółko, Bartek Deryło, Minka, Klara Cloud, Przemek Szczotko, Hanna Milczarek i Maja Sułtanowska

2021 – „Spać Ci Kazali, Polsko”
wykonawcy:
Kasia Moś, Krzysztof  Iwaneczko, Marek Piekarczyk, Michalina Smolińska, Klara Cloud
Koncert w 2021 roku to wydarzenie online – z powodu pandemii nagrany bez udziału publiczności, transmitowany w internecie i telewizji.

Do współprowadzenia koncertów, w myśl idei młodzi młodym, organizatorzy zapraszają uczniów zielonogórskich szkół, którzy stają się narratorami tego widowiska i w krótkich wprowadzeniach przybliżają odbiorcom głębszy sens wyśpiewanych tekstów.

Zielonogórskie obchody NDPŻW od początku rozpoczyna Msza św. sprawowana w intencji Niezłomnych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem dedykowanym Żołnierzom Wyklętym i od 2020 roku pod tablicą pamięci „Pro memoria więźniom politycznym i ofiarom represji komunistycznych w Zielonej Górze”(umieszczonej z inicjatywy Stowarzyszenia w miejscu prześladowań, na murach Aresztu Śledczego w Zielonej Górze).

W tym czasie w kilkunastu kinach w regionie trwają bezpłatne projekcje filmów o tematyce patriotycznej. W ramach projektu wyświetlany były takie filmy jak: „Wyklęty” – polski film fabularny nawiązujący do historii ostatniego żołnierza niezłomnego Józefa Franczaka ps. „Lalek” w reż. Konrada Łęckiego; „Lawina” o oddziale NSZ kpt. Flamego ps. Bartek w reż. Jędrzeja Lipskiego i Piotra Mielecha oraz „Ułaskawienie” to historia rodziców żołnierza, który zginął po zakończeniu drugiej wojny światowej w reż. Jana Jakuba Kolskiego.

Organizatorzy podkreślają, że te widowiska – spektakle – koncerty przygotowują przede wszystkim dla młodzieży szkolnej, która licznie zjeżdża do Zielonej Góry na tę niepowtarzalną lekcję historii z niemalże 50 miejscowości z regionu. Ponadto w koncercie udział biorą lubuscy parlamentarzyści, wojewódzkie władze rządowe i samorządowe, miejskie władze samorządowe, przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji kombatanckich, pozarządowych oraz duchowieństwa.

Każdego roku Fundacja i Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wraz z Radnymi Miasta zapraszają do współpracy różne instytucje, które przyczyniają się do realizacji tego projektu. Dotychczas we współpracę włączyli się: Stowarzyszenie Dla Rodziny, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, Zielonogórski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Lubuska Wojewódzka Komenda OHP, Solidarni 2010, Stowarzyszenie Pro Cultura et Musica, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Patronat honorowy nad tym widowiskiem dotychczas objęli poseł na Sejm RP Jerzy Materna, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski ks. Tadeusz Lityński, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. A patronat medialny obejmują TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Zielona Góra i Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Gość Niedzielny, Niedziela oraz kwartalnik Civitas Christiana.

Takie projekty to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i finansowe – udział w nich jest bezpłatny, dlatego bardzo dziękujemy wszystkim współorganizatorom, patronom i sponsorom, dzięki którym mogło odbyć się tych 7 edycji.  Dziękujemy wszystkim wokalistom, muzykom, realizatorom światła i dźwięku za poruszające widowiska. Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a w szczególności dyrekcjom szkół, nauczycielom oraz wszystkim uczniom za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że te lekcje historii pozostaną w pamięci wszystkich uczestników koncertów.

Marta Cielińska-Idziak
Koordynatorka projektu

Przewiń na górę